Največja nagrada za človekov trud ni tisto,
kar bo zanj dobil, temveč tisto, kar bo postal.
(Ruskin)

___________________________________________________________


Center za psihološke storitve in psihoterapijo (CPSP) deluje od januarja 2009.
V CPSP dela univerzitetno diplomirana psihologinja z dodatnim znanjem
iz psihološkega svetovanja in psihoterapije
mag. Barbara Čibej Žagar.

Pri svojem delu izhaja iz znanstvenih spoznanj psihologije, psihoterapije in
drugih sorodnih ved ter dolgoletnih praktičnih izkušenj pri delu z ljudmi. Zavezana
je poklicni etiki in jo pri svojem delu s klienti dosledno upošteva
.