SAMOPOMOČNE IN/ALI EDUKATIVNE SKUPINE

uravnavanje-custev.jpg
KOMU JE SKUPINA
NAMENJENA
Skupina je namenjena osebam, ki želijo spoznati
naravo dož
ivljanja čustev in razpoloženj ter osebam, ki
imajo težave z nihanjem razpoloženja ter doživljanjem
nekontroliranih čustvenih izbruho
v in se želijo naučiti
bolje uravnavati svoja čustva.
cpsp
TRAJANJE
Skupina je časovno omejena na 10 srečanj. Vsako srečanje
traja 90 minut. V skupino je vključenih 8 - 10
članov.
cpsp
POTEK DELA
Pred vključitvijo v skupino se z interesentom opravi
individualni razgovor, na katerem se pogovorimo o
razlogih za vključitev v skupino ter o poteku skup
inskih
srečanj.


Skupina poteka ob sredah od 18.30 do 20.00.
cpsp
CENA
Cena 10 srečanj je 300 evrov in jih posameznik v celoti
poravna pred začetkom srečanj skup
ine.
cpsp
DODATNE
INFORMACIJE
Za dodatne informacije lahko pokličete na 040 389 471
vsak torek med 16.00 in 17.00 uro ali pišete na nasl
ov:
brigita@cpsp.si