SAMOPOMOČNE IN/ALI EDUKATIVNE SKUPINE

skupina-za-starse.jpg
KOMU JE SKUPINA
NAMENJENA
Skupina je namenjena staršem (in bodočim staršem),
ki imajo v
p
rašanja in dileme glede vzgoje svojih otrok
in
si mogoče želijo doseči spremembe v svojem ravnanju
in družinskih odnosih. V skupini se bodo imeli možnost
bolj poglobljeno seznaniti z značilnostmi razvoja otrok in
specifičnimi potrebami, ki nastajajo glede na razvojno fazo
v kateri se otrok nahaja ter ustreznim
i načini s katerimi
starši lahko podpremo njihov zdrav razvoj.
cpsp
TRAJANJE
Skupina je časovno omejena na deset srečanj. Vsako
srečanje
traja 90 minut. V skupino je vključenih od 6 do
10 članov
.
cpsp
POTEK DELA
Pred vključitvijo v skupino se s posameznikom opravi
individualni razgov
or, na katerem se pogovorimo o razlogih
za vključitev v skupin
o ter poteku skupinskih srečanj.

Skupina poteka ob sredah od 17.30 do 19.00.
cpsp
CENA
Cena posameznega srečanja je 30 evrov.
cpsp
DODATNE
INFORMACIJE
Za dodatne informacije lahko pokličete na 031 39 49 20,
telefon 01 425 43 88 vsak ponedeljek med 16.30 in 17.00
ali pišete na naslov
:
snezana@cpsp.si