SAMOPOMOČNE IN/ALI EDUKATIVNE SKUPINE

obvladovanje-depresije.JPG
KOMU JE SKUPINA
NAMENJENA
Skupina je namenjena osebam z depresijo in njihovim
svoj
cem, ki želijo spoznati naravo depresije kot motnje
(vzroki, nastanek, oblike pojavljanja) in ustrezne oblike
zdravljenja depresije.
cpsp
TRAJANJE
Skupina je časovno omejena na 6 srečanj. Vsako srečanje
traja 90 minut. V skupino je vključenih 8 - 10 članov.
cpsp
POTEK DELA
Pred vključitvijo v skupino se z interesentom opravi
individualni razgovor, na katerem se pogovorimo o
razlogih za vključitev v skupino ter o poteku skupinskih
srečanj.

Skupina poteka ob sredah od 18.30 do 20.00.
cpsp
CENA
Cena 6 srečanj je 180 evrov in jih posameznik v celoti
poravna pred začetkom srečanj skupine.
cpsp
DODATNE
INFORMACIJE
Za dodatne informacije lahko pokličete na 040 389 471
vsak torek med 16.00 in 17.00 uro ali pišete na naslov:
brigita@cpsp.si