PRVI STIK

Za prvo srečanje se dogovorimo po telefonu ali preko elektronske pošte. Na
prvem srečanju se pogovorimo o vaših težavah, zaradi katerih se želite
vključiti v 
obravnavo, vaših pričakovanjih, dilemah ter ustreznosti
psihološkega svetovanj
a ali psihoterapije za vas. Na uvodnem razgovoru
lahko zastavite vprašanja, ki vam bodo olajšala odločitev za nadaljnjo
obravnavo. Uvodni razgovor je za vas neobvezujoč in še ne pomeni,
da se morate vključiti v obravnavo. Namenjen je medsebojnemu
spoznavanju, pridobitvi osnovnih informacij in sprejetju odločitve
za nadaljnje sodelovanje.