Seminarji,delavnice,predavanja,treningi

Izvajamo različne seminarje, predavanja in izkustvene delavnice za vrtce,
šole ter druge zainteresirane ustanove (zdravstveni domovi, vzgojno-
varstveni zavodi, varstveno-delovni centri ...). Pokrivamo različna tematska
področja: medosebni odnosi, komunikacija, motivacija, razvojne značilnosti
otrok, mladostnikov, motnje hranjenja, potrebe predšolskih otrok, komunikacija
s starši (za osebje vzgojnih institucij, zdravstveno osebje), sodelovanje med
različnimi strokovnimi delavci v isti instituciji (npr. med vzgojiteljico in pomočnico
vzgojiteljice) …