Samopomočne in/ali edukativne skupine

Samopomočne skupine so namenjene posameznikom s podobno ali enako
vrsto težav, ki za razreševanje ali obvladovanje svoje težave potrebujejo in/ali

želijo pomoč skupine (odvajanje od kajenja, obvladovanje depresivne motnje,
stiske ob rojstvu otroka, starševske dileme …).

Edukativne skupine so namenjene tistim, ki se ob pomoči edukatorja in skupine
želijo naučiti posameznih tehnik za izboljšanje kvalitete življenja.

Vodja ima vlogo organizatorja, moderatorja in edukatorja, ostali člani skupine pa
si izmenjajo izkušnje in nudijo medsebojno podporo.

___________________________________________________________________

Izvajamo naslednje samopomočne/edukativne skupine:
___________________________________________________________
 
SKUPINA ZA STARŠE na teme: Vloga očeta in vloga matere pri vzgoji otrok,
  Vprašanja in dileme, ki se pojavljajo staršem ob prelomnih trenutkih v razvoju
  otroka in pomembnih spremembah v družini, Matere samohranilke, očetje
  samohranilci – izzivi enostarševskih družin
                                                                                                     
več.jpg___________________________________________________________________

SKUPINA ZA OBVLADOVANJE DEPRESIVNE MOTNJE
  (za kliente z depresivno motnjo in njihove svojce)
                         
                                                                                                     vec.jpg___________________________________________________________________

SKUPINA ZA TRENING URAVNAVANJA ČUSTEV
                                                                                 vec.jpg
___________________________________________________________________
crta
SKUPINA ZA POMOČ PRI ODVAJANJU OD KAJENJA
                                                                                 vec.jpg
_____________________________________________________________________________________________