Psihoterapija

Moderna psihoterapija se je začela sistematično razvijati sredi 19. stoletja s
Sigmundom Freudom in njegovo psihoanalizo. Korenine psihoterapije segajo
v davno preteklost, ko so se šamani, vrači oz. posvečeni ljudje v skupnosti pri
svojem zdravljenju zavestno ali nezavedno posluževali elementov psihoterapije.

Psihoterapija je metoda psihološkega zdravljenja, ki je namenjena razumevanju
in reševanju posameznikovih notranjih konfliktov in težav v medosebnih odnosih.
Ti so lahko posledica aktualnih dogodkov ali pa vlečejo korenine iz zgodnjega
otroštvu in izkušenj, ki smo jih potisnili v nezavedno ter se ne zavedamo
njihovega vpliva na trenutna dogajanja in doživljanja. Je dolgotrajen proces, ki
vključuje zaupen odnos med psihoterapevtom in klientom. Klinetu omogoča, da
ob terapevtovi podpori raziskuje in ozavešča svoja čustva, misli in vedenje, ki je
odraz njegovega duševnega delovanja. Pomaga pri premagovanju različnih težav
tako, da omogoča boljše poznavanje in razumevanje samega sebe, razvijanje
posameznikovih sposobnosti in kreativnosti.

____________________________________________________________________

Za psihoterapijo se je smiselno odločiti, kadar se posameznik sooči z: 
____________________________________________________________________

• depresivnim razpoloženjem (potrtost, brezvoljnost, občutja praznine, nesmisla),
• anksioznostjo (pretirana zaskrbljenost, neutemeljeni strahovi, panični napadi,
  občutki tesnobe),
• s telesnimi bolečinami in boleznimi, ki nimajo telesnega ozadja oz. vzroka
• s težavami v zdravju, ki poleg medikamentov za dolgotrajno izboljšanje narekujejo
  tudi korenite spremembe v načinu življenja in soočanju z vsakdanjimi težavami,
• s pomanjkanjem samozavesti in samospoštovanja,
• s kroničnim nezadovoljstvom s seboj in nezmožnostjo sprejemanja samega
  sebe,
• s težavami na področju (spolne) identitete,
• s težavami v medosebnih odnosih (s partnerjem, sodelavci, nadrejenimi, starši,
  otroki),
• s težavami, povezanimi z izgorevanjem na delovnem mestu,
• Življenjsko krizo, ki je povezana s pomembnimi spremembami v življenju (smrt
  pomembne osebe, izguba službe, ločitev, bolezen …).

Nudimo individualno razvojno analitično psihoterapijo in skupinsko psihoterapijo.


Odločitev za
individualno ali skupinsko obliko terapije izhaja iz posameznikovih
potreb in narave njegovih težav, zaradi katerih vstopa v psihoterapevtski proces.
Na podlagi uvodnega razgovora in začetne diagnostične faze se terapevt skupaj
s klientom odloči za individualno obravnavo oziroma vključitev v skupino.