Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je znanstveno utemeljena disciplina, ki temelji na
psiholoških teorijah. Psiholog pri svojem delu uporablja specifične 
psihološke metode in tehnike, s katerimi klientu skozi pogovor pomaga
osvetliti njegov način razmišljanja, doživljanja in čustvovanja ter vedenja.
Psiholog ne daje nasvetov in napotkov, temveč klienta na različne 
načine podpira pri iskanju lastnih, zanj sprejemljivih rešitev problema.
V začetku svetovalnega procesa psiholog in klient jasno opredelita 
klientov problem in postavita (dosegljive) cilje.


Psihološko svetovanje uporabljamo pri reševanju vsakdanjih težav. 
Usmerjeno je na aktualne probleme v posameznikovem življenju 
in sprejemanje zavestnih odločitev za spremembo in osebnostno rast.


Psihološko svetovanje je namenjeno posameznikom (otrokom, mladostnikom,
odraslim), partnerjem, staršem in družinam.