Psihološki pregled

Psihološki pregled zajema različne postopke (testiranje, intervju ...),
ki psihologu pomagajo pri oceni posameznikove osebnosti, njegovih sposobnosti
in njegovega psihičnega funkcioniranja. Psihološki pregled je lahko del uvodne
faze psihološkega svetovanja ali psihoterapije, lahko pa je namenjen oceni stanja
in izdelavi psihološkega izvida oz. psihološkega mnenja za različne potrebe
klientov.