CENIK STORITEV


Uvodni triažni intervju


20 min

30 EUR
______________________________________________
 Uvodni razgovor 45 min 60 EUR
 ______________________________________________
 Individualna analitična psihoterapija 45-50 min 60 EUR
 ______________________________________________
 Skupinska psihoterapija 90 min 30 EUR/člana
 ______________________________________________
 Psihološki pregled 60 min 60 EUR
 ______________________________________________
 Krizna intervencija 45 min 35 EUR
 ______________________________________________


Storitve so samoplačniške.
Po 1.odst. 94. čl. ZDDV-1 se DDV ne obračunava