SAMOPOMOČNE IN/ALI EDUKATIVNE SKUPINE

KOMU JE SKUPINA
NAMENJENA

Skupina je namenjena osebam, ki se želijo odvaditi
kajenja ob podpori drugih članov v skupini.
cpsp

TRAJANJE
Skupina je časovno omejena na deset srečanj. Vsako
srečanje traja 90 minut. V skupino je vključenih od 8 do
10 članov.
cpsp

POTEK DELA
Pred vključitvijo v skupino se s posameznikom opravi
individualni razgovor, na katerem se pogovorimo o razlogih
za vključitev v skupino ter poteku skupinskih srečanj.

Skupina poteka ob torkih od 17.00 do 18.30.
cpsp
CENA
Cena 10 srečanj je 300 evrov in jih posameznik v celoti
poravna pred začetkom srečanj skupine.
cpsp
DODATNE

INFORMACIJE
Za dodatne informacije lahko pokličete na

telefon 01 425 43 88 vsak ponedeljek med 16.00 in 17.00
ali pišete na naslov: barbara@cpsp.si